Toiminta

Yhdistys ylläpitää asumispalvelulinjalla mielenterveysasiakkaiden kuntouttavia asumisyksiköitä Kokkolassa, Vetelissä ja Kannuksessa sekä toisen asteen opiskelijoiden tuettua asumista Kokkolassa. Toiminnassa painottuu yhteisöllisyys, toipumisorientaatio, vertaisuuden ja vertaistuen hyödyntäminen sekä green care -menetelmät.

Asumisyksiköissä on mahdollisuus määräaikaisiin kuntoutus- tai arviointijaksoihin ja päiväkuntoutukseen. Kuntoutuksen kesto, tavoitteet ja keinot suunnitellaan asiakkaan ja verkoston kanssa yhdessä.

Tuotamme myös asiakkaillemme kotikuntoutusta ja neuropsykiatrista yksilövalmennusta Kokkolan, Kruunupyyn, Perhonjokilaakson- ja Lestijokilaakson alueilla. Mielenterveysasiakkailla on mahdollisuus hakeutua ateriapalvelumme asiakkaiksi Kokkolassa Kotikartanoon ja Onnentuvalle sekä Vetelissä Purolle.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää palvelujen käyttäjien koettua elämänlaatua, autonomiaa, ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Toiminta