Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on auttaa alueen mielenterveysasiakkaita vaikuttamistoiminnan ja tuottamiensa palveluiden avulla saavuttamaan kullekin optimaalinen itsenäisen toimijuuden ja osallisuuden taso. Toiminta kattaa myös muita yhdistyksen toiminnoista ja palveluista hyötyviä asiakasryhmiä.

Vaikuttamistoiminnan ohella yhdistys tuottaa ja kehittää korkealla ammattitaidolla korkeatasoisia sosiaali- ja kuntoutuspalveluita voittoa tavoittelemattomasti. Palvelutoiminta suunnitellaan omakustannusperiaatteella ja mahdollinen ylijäämä suunnataan takaisin sääntöjen mukaiseen toimintaan sekä sen kehittämiseen. Lisäksi yhdistys organisoi omaehtoisuuteen johtavaa monimuotoista vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa.

Yhdistyksellä on SHQS – laaduntunnustus osoituksena toiminnan korkeasta laadusta sekä yhteiskunnallinen yritys-merkki osoituksena vastuullisesta toiminnasta.

Ajankohtaista:

KPSPY ry on varautunut koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin ja rajoituksiin STM:n ja THL:n ohjeistusten mukaisesti. Yksiköissä tehdään poikkeusoloista huolimatta aktiivista kuntoutustyötä rajoitukset huomioon ottavin menetelmin. Myös uusilla asiakkailla on mahdollisuus päästä palveluiden piiriin, lisätietoa yksiköistä.

Yhdistyksen tuottamat palvelut perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja ovat luonteeltaan tavoitteellisia ja kuntouttavia. Palveluissa hyödynnetään toipumisorientaation ja yhteisöllisen toiminnan periaatteita.

Harri-Heikki Niemi

Toiminnanjohtaja
KPSPY RY