Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

TOIMINTA-AJATUS

KPSPY ry:n toiminnan tarkoituksena on auttaa alueen mielenterveyskuntoutujia vaikuttamis- ja kehittämistoiminnan sekä palvelutuotannon avulla saavuttamaan kullekin optimaalinen itsenäisen elämän ja osallisuuden taso.

Toiminta kattaa myös muita toiminnasta hyötyviä asiakasryhmiä sekä alueen ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Yhdistyksen toiminta järjestetään yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen.

Toukokuun uutiskirje – Teemme yhdessä työtä, jotta sinä voisit paremmin

MISSIO – OLEMASSAOLON TARKOITUS

KPSPY ry:ssä työn tekemisen kivijalka rakentuu yhteistyölle, asiakkaiden tarpeille ja toiminnan myönteisille vaikutuksille. Yhdistyksen missio eli olemassaolon tarkoitus on:

TEEMME YHDESSÄ TYÖTÄ, JOTTA SINÄ VOISIT PAREMMIN

Harri-Heikki Niemi
Toiminnanjohtaja
KPSPY RY