Aktiivinen vaikuttaminen

KPSPY ry toimii ideologiansa ja arvojensa mukaisesti kohderyhmiensä aseman parantamiseksi mm. seuraavin keinoin:

  • Tukee kaikessa toiminnassaan sellaista asennekehitystä, joka vähentää mielenterveyspalvelujen käyttäjiin kohdistuvaa eriarvoista kohtelua ja leimaamista
  • Nostaa julkiseen keskusteluun epäkohtia ja puutteita ja palvelujen käyttäjien kokemaa epäasiallista kohtelua
  • Vaikuttaa toimintaympäristöönsä erilaisten kehittämisprojektien avulla ja osallistumalla yhteistyöhankkeisiin
  • Toimii Suomen Sosiaalipsykiatristen yhteisöjen Keskusliitto ry:n jäsenenä vaikuttaen valtakunnallisesti asiakaskunnan etujen ajajana.
    Jakaa oikeanlaista tietoa mielenterveyden ongelmista ja neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoito- ja kuntoutusmenetelmistä
  • Antaa käyttöön mielenterveyskuntoutuksen ja neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijuutensa eri työryhmissä ja neuvottelutilanteissa sekä palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa, palvelujen ostajien, kansalaisten ja median kanssa.

Näin haet meille

Soite-alueen asukkaat hakeutuvat palveluun lomakkeella, joka löytyy tältä Soiten sivuilta. Lomake on sivun oikeassa alareunassa.

Jäsenyhteisö Kulmakartanoon ei tarvitse hakemusta eikä maksusitoumusta.

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen tai sinulla on muuta mieltä askarruttavaa, voit olla yhteydessä myös hakemaasi yksikköön tai palveluun.

Lämpimästi tervetuloa!

Ota yhteyttä