Hankkeet

Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään kaksi STEA:n rahoittamaa hanketta.

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 (ODV2.0) -hanke.

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 –hanke on tarkoitettu kaikille Keski-Pohjanmaan alueen mielenterveysasiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja opastusta digilaitteisiin liittyen ja heille, jotka ovat halukkaita vertais- ja vapaaehtoistoimintaan

HANKKEEN TAVOITTEET:

Käytännössä ODV 2.0 -hanke:

Hakeutuminen palvelun piiriin alkaa yhteydenotosta hankkeen projektityöntekijään. Toimintaan hakeutumiseen ei tarvitse erillistä hakemusta. Toiminta on asiakkaille maksutonta.

Otahan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat digiasioissa tukea tai haluat toimia vertaisohjaajana tai vapaaehtoisena

Yhteystiedot:

Essi Valo              
projektityöntekijä
040 482235
essi.valo@mellory.fi

__________________________________________________________________

Yhdessä kokemuksella eteenpäin, YKE -hanke (2022-2024)

Keski-Pohjanmaan alueella toimivan hankkeen tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien sekä neuropsykiatristen haasteiden kanssa elävien hyvinvointia sekä osallisuutta kokemusasiantuntija- sekä vertaistoimijatoimintaa hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteet:

Hanke järjestää ja kehittää kokemusasiantuntija- sekä vertaistoimijakoulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, koordinoi koulutettujen kokemusasiantuntijoiden tapaamisia ja tukee kokemusasiantuntijoita tehtävissä sekä niihin valmistautumisessa.

Hankkeen järjestämiin koulutuksiin voi hakeutua esimerkiksi YKE:n omien toimintojen tai yhteystyökumppaneiden kautta, ilman erillistä hakemusta. Asiakas voi myös itse olla yhteydessä suoraan hanketyöntekijöihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama toiminta on asiakkaille maksutonta.

YKE -hankkeen löydät myös Instagramista & Facebookista

Yhteystiedot:

Minna Kallio-Järvinen              
projektivastaava
040 775 3850 
minna.kallio-jarvinen@mellory.fi

Satu Nyqvist
projektityöntekijä
040 683 7422 
satu.nyqvist@mellory.fi