Hankkeet

Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään kaksi STEA:n rahoittamaa hanketta.

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 (ODV2.0) -hanke.

HANKKEEN TAVOITTEET:

•lisätä mielenterveysasiakkaiden osallisuutta, psykososiaalista tukea ja voimavaroja vertaistoimintaan perustuvan digiopetuksen ja -tuen avulla.

• kehittää mielenterveysasiakkaiden osaamista käyttää digitaalisia laitteita sekä niiden käyttöön liittyviä sähköisiä palveluita.

• kouluttaa mielenterveysasiakkaita toimimaan vertaisohjaajana digiopetuksessa ja –tuessa

• vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen mielenterveysasiakkaiden digiosaamisen tukemiseksi

Käytännössä ODV  2.0 -hanke:

• lainaa tablettitietokoneita asiakkaiden käyttöön

• opastaa laitteiden käytössä sekä antaa teknistä tukea suullisesti sekä selkokielisten kirjallisten ohjeiden avulla

• lisää asiakkaiden mahdollisuuksia etäyhteyksiin sekä sähköisiin palveluihin

• tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua vertaisohjaajaksi ja toimia vertaisohjaajana digiopetuksessa

•tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua vapaaehtoiseksi ja toimia vapaaehtoisena mielenterveysasiakkaiden digiosaamisen tukemiseksi.

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 –hanke on tarkoitettu kaikille Keski-Pohjanmaan alueen mielenterveysasiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja opastusta digilaitteisiin liittyen ja heille, jotka ovat halukkaita vertais- ja vapaaehtoistoimintaan.

Hakeutuminen palvelun piiriin alkaa yhteydenotosta hankkeen projektityöntekijään. Toimintaan hakeutumiseen ei tarvitse erillistä hakemusta. Toiminta on asiakkaille maksutonta.

Otahan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat digiasioissa tukea tai haluat toimia vertaisohjaajana tai vapaaehtoisena!

Yhteystiedot:

Essi Valo

Projektityöntekijä

040 4822 325

essi.valo@kpspy.fi

______________________________________________________________________________________________

Yhdessä kokemuksella eteenpäin, YKE -hanke (2022-2024)

Keski-Pohjanmaan alueella toimivan hankkeen tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien sekä neuropsykiatristen haasteiden kanssa elävien hyvinvointia sekä osallisuutta kokemusasiantuntija- sekä vertaistoimijatoimintaa hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteet:

Hanke järjestää ja kehittää kokemusasiantuntija- sekä vertaistoimijakoulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, koordinoi koulutettujen kokemusasiantuntijoiden tapaamisia ja tukee kokemusasiantuntijoita tehtävissä sekä niihin valmistautumisessa.

Hankkeen järjestämiin koulutuksiin voi hakeutua esimerkiksi YKE:n omien toimintojen tai yhteystyökumppaneiden kautta, ilman erillistä hakemusta. Asiakas voi myös itse olla yhteydessä suoraan hanketyöntekijöihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama toiminta on asiakkaille maksutonta.

Yhteystiedot:

Minna Kallio-Järvinen              
projektivastaava
040 775 3850 
minna.kallio-jarvinen@kpspy.fi

Satu Nyqvist
projektityöntekijä
040 683 7422 
satu.nyqvist@kpspy.fi