Hankkeet

Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään yksi hanke:

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 (ODV2.0) -hanke.

HANKKEEN TAVOITTEET:

•lisätä mielenterveysasiakkaiden osallisuutta, psykososiaalista tukea ja voimavaroja vertaistoimintaan perustuvan digiopetuksen ja -tuen avulla.

• kehittää mielenterveysasiakkaiden osaamista käyttää digitaalisia laitteita sekä niiden käyttöön liittyviä sähköisiä palveluita.

• kouluttaa mielenterveysasiakkaita toimimaan vertaisohjaajana digiopetuksessa ja –tuessa

• vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen mielenterveysasiakkaiden digiosaamisen tukemiseksi

Käytännössä ODV  2.0 -hanke:

• lainaa tablettitietokoneita asiakkaiden käyttöön

• opastaa laitteiden käytössä sekä antaa teknistä tukea suullisesti sekä selkokielisten kirjallisten ohjeiden avulla

• lisää asiakkaiden mahdollisuuksia etäyhteyksiin sekä sähköisiin palveluihin

• tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua vertaisohjaajaksi ja toimia vertaisohjaajana digiopetuksessa

•tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua vapaaehtoiseksi ja toimia vapaaehtoisena mielenterveysasiakkaiden digiosaamisen tukemiseksi.

Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 –hanke on tarkoitettu kaikille Keski-Pohjanmaan alueen mielenterveysasiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja opastusta digilaitteisiin liittyen ja heille, jotka ovat halukkaita vertais- ja vapaaehtoistoimintaan.

Hakeutuminen palvelun piiriin alkaa yhteydenotosta hankkeen projektityöntekijään. Toimintaan hakeutumiseen ei tarvitse erillistä hakemusta. Toiminta on asiakkaille maksutonta.

Otahan rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat digiasioissa tukea tai haluat toimia vertaisohjaajana tai vapaaehtoisena!

Pia Hakala, Projektityöntekijä

Osallisuuden digitaaliset väylät 2.0 –hanke

(ODV 2.0- hanke)

Puhelin: 040 4822325

E-mail:

pia.hakala@kpspy.fi