Kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen yksilövalmennus

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys tuottaa kotikuntoutusta ja neuropsykiatrista yksilövalmennusta Kokkolassa, Lesti- ja Perhonjokilaaksossa sekä tarvittaessa Keski-Pohjanmaan alueen ulkopuolellekin. Palvelua tuottavata ohjaajat ovat koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Toiminnan ja ajattelun viitekehyksenä on toipumisorientaatio. Sen keskeisenä tavoitteena on painottaa asiakkaan omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä.

Kotikuntoutus on mielenterveysasiakkaille tarkoitettua omaan kotiin tai muuhun omaan toimintaympäristöön vietyä kuntoutuspalvelua. Toiminnan tarkoituksena on tavoitteellisesti tukea asiakkaan itsenäistä arjessa selviytymistä, joten asiakkaalla itsellään tulee olla riittävät edellytykset yhteistyössä tapahtuvalle kuntoutuksen suunnittelulle ja tavoitteiden asettamiselle.

Neuropsykiatrinen yksilövalmennus on suunnattu henkilöille, joilla on diagnoosina ADHD, ADD, Asperger tai niihin rinnastettavia neuropsykiatrisia vaikeuksia. Toimintamenetelminä ovat struktuurien rakentaminen, vuorovaikutustilanteiden tukeminen ja niiden harjoittelu sekä myönteisen minäkuvan luominen. Yksilövalmennusta voidaan toteuttaa valmennettavan omassa toimintaympäristössä tai vastaanottotyyppisesti.

Jokaisella asiakkaalla on verkoston kanssa yhteistyössä laadittu henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti asiakasta tuetaan mahdollisimman itsenäiseen elämänhallintaan.

Onnentuvan kotikuntoutus

Oravankatu 4 A 16-17, 67800 Kokkola
Puh: 0405166225
onnentupa@kpspy.fi

Lestijokilaakson kotikuntoutus

Kitinkuja 4, 69100 Kannus
Puh: 0405603379
keltasirkku@kpspy.fi

Perhonjokilaakson kotikuntoutus

Purojankuja 4 D, 69700 Veteli
Puh: 0405589337
puro@kpspy.fi