Arvot ja visio

KPSPY ry:n arvot ovat vastuullinen toiminta, itsensä ja toisen arvostaminen, usko ihmisen voimavaroihin sekä aito kohtaaminen.

Vuonna 2022 KPSPY ry on alueen arvostetuin mielenterveys- ja sosiaalisen kuntoutuksen osaaja, vaikuttaja, sekä palvelujen tuottaja ja kehittäjä.

Yhdistys kehittää jatkuvasti toimintaansa vastaamaan niitä tarpeita, joita asiakkaiden uudistuvat tarpeet sekä yhteiskunnalliset ja alueelliset muutokset synnyttävät.