Hallinto

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva jäsenistön kokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen valinnassa pyritään huomioimaan alueellinen kattavuus. Hallituksen tehtävät ja vastuu määritellään yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Sen tehtäväkenttään kuuluvat yhdistyksen strategiset linjanvedot ja päätökset.

Hallitus on yhdistyksen säännöissä määritellyllä tavalla vastuussa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistön kokoukselle. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallitus toimii puheenjohtajansa johdolla ja käyttää valtaansa tekemällä päätöksiä kokouksissaan.

Johtoryhmä

Yhdistyksen operatiiviseen johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja sekä asumispalvelujen ja sosiaalisen kuntoutuspalvelujen linjaesimiehet. Johtoryhmän tehtävänä on toimintalinjojen ja hankkeiden toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen.

Toiminnanjohtajan tehtävä on johtaa, suunnitella ja kehittää hallituksen alaisena yhdistyksen toimintaa ja valvoa, että toiminta tapahtuu taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnanjohtajan alaisuudessa toimivat linjaesimiehet johtavat, suunnittelevat ja kehittävät oman linjansa toimintaa.

Johtoryhmä noudattaa työssään yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä, yhdistyksen arvoja, sääntöjä ja sekä hallituksen antamia ohjeita.