Henkilöstö

Yhdistyksen tärkein voimavara on henkilöstö: yhdistys työllistää yli 50 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista vuosittain.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään yhdistyksessä jatkuvasti erityistä huomiota. Yhteisöllisen toimintatavan avulla lisätään henkilöstön mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaa työtänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Henkilöstölle on laadittu myös tehokas ja toimiva perehdytysohjelma sekä varattu mahdollisuus jatkuvaan täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen, kehityskeskusteluihin sekä TYHY – ja virkistystoimintaan.

Opiskelijat

Yhdistyksen yksiköt toimivat opetuskenttänä vuosittain 30- 40 sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle. Opiskelu ja annettu ohjaus perustuvat yhdistyksen ja oppilaitosten välisiin sopimuksiin. Opiskeluaika yhdistyksen yksiköissä on yleensä useita viikkoja.

Opiskelijalle nimetään henkilökohtainen lähiohjaaja kussakin yksikössä, mutta opiskelijoiden hyvään ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta. Yhdistyksen yksiköissä otetaan sopimuksen mukaan vastaan myös näyttötutkintoja. Opiskelijoita varten on laadittu oma perehdytysohjelma.