Toiminta

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 alueen kuntien, keskussairaalan, seurakuntien ja muiden aktiivitoimijoiden aloitteesta. Alkuperäinen syy perustamisen taustalla oli psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen valtakunnallisesti ja sen synnyttämään tarpeeseen vastaaminen avohoitopainotteisella kuntoutustyöllä. Vuosien saatossa toiminta on kehittynyt ja laajentunut merkittävästi. Tällä hetkellä yhdistyksen eri toimintojen piirissä on noin 500 asiakasta, toimintayksiköitä on alueella 12 ja henkilöstömäärä on noin 50.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on auttaa alueen mielenterveysasiakkaita vaikuttamistoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, asumispalvelujen ja muiden tuottamiensa palveluiden avulla saavuttamaan kullekin optimaalinen itsenäisen toimijuuden sekä osallisuuden taso. Toiminta kattaa myös muita yhdistyksen eri toiminnoista hyötyviä asiakasryhmiä sekä alueen ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Yhdistyksen toiminta järjestetään yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen.