Toiminta

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 alueen kuntien, keskussairaalan, seurakuntien ja muiden aktiivitoimijoiden aloitteesta. Alkuperäinen syy perustamisen taustalla oli psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen valtakunnallisesti ja sen synnyttämään tarpeeseen vastaaminen avohoitopainotteisella kuntoutustyöllä. Vuosien saatossa toiminta on kehittynyt ja laajentunut merkittävästi. Tällä hetkellä yhdistyksen eri toimintojen piirissä on noin 500 asiakasta, toimintayksiköitä on alueella 12 ja henkilöstömäärä on noin 50.

Yhdistyksen kuntoutustoiminta pohjautuu yhteisökuntoutuksen ja toipumisorientaation (recovery) periaatteille sekä asiakkaiden yksilöllisille tarpeille. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja laadukasta, joten käytössä on lukuisia erilaisia kuntoutusmenetelmiä.

Yhdistyksellä on osallistava ja yhteisöllinen toimintatapa sekä jatkuvan kehittämisen toimintamalli organisaation joka tasolla. Tämä näkyy esimerkiksi eri toimintojen aktiivisen kehittämisen lisäksi henkilökunnan osaamisen jatkuvana kehittämisenä eri menetelmin.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja sen kehittämistä. Asiakkaiden osallisuus sekä asema palveluissa ja toiminnoissa on erittäin merkittävällä tasolla, koska asiakkailla on aidot vaikuttamismahdollisuudet toiminnan sisällöistä aina rekrytointeihin asti. Kaikesta toiminnasta kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta ja asiakastyytyväisyys onkin erittäin korkealla tasolla.