Palveluasuminen

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys tarjoaa palveluasumista neljässä eri kuntouttavassa asumisyksikössä. Yksiköistä kaksi sijaitsee Kokkolassa, yksi Kannuksessa ja yksi Vetelissä. Asiakaspaikkoja palveluasumisessa on yhteensä 38.

Palveluasumista tuottavista kuntouttavista asumisyksiköistä Puro (Veteli) ja Kvikant (Kokkola) tarjoavat tukea kahdessa vuorossa, kun taas Keltasirkku (Kannus) ja Onnentupa (Kokkola) yhdessä vuorossa. Yksiköiden henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, jotka varmistavat toiminnallaan laadukkaan palvelun toteutumisen.

Yksiköiden toiminta pohjautuu yhteisökuntoutuksen periaatteille sekä KPSPY ry:n arvoille. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää palvelun piirissä olevien asiakkaiden koettua elämänlaatua, toimintakykyä ja autonomiaa. Toiminnan ja ajattelun viitekehyksenä on toipumisorientaatio. Sen keskeisenä tavoitteena on painottaa asiakkaan omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä. 

Jokaisella asiakkaalla on verkoston kanssa yhteistyössä laadittu henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti asiakasta tuetaan mahdollisimman itsenäiseen elämänhallintaan.

Tukea kahdessa vuorossa:

Kuntouttava asumisyksikkö Puro

Purojankuja 4 D, 69700 Veteli
Puh: 040 775 3085
puro@kpspy.fi

Kuntouttava asumisyksikkö Kvikant

Veräjätie 4, 67800 Kokkola
Puh: 040 775 3095
kvikant@kpspy.fi

Tukea yhdessä vuorossa:

Kuntouttava asumisyksikkö Onnentupa

Oravankatu 4 A 16-17, 67800 Kokkola
Puh: 040 512 7251
onnentupa@kpspy.fi

Kuntouttava asumisyksikkö Keltasirkku

Kitinkuja 4. 69100 Kannus
Puh: 040 519 3538
keltasirkku@kpspy.fi