Avotyötoiminta

Avotyö on tarkoitettu henkilöille, joiden toiminta- ja työkykyisyys on alentunut psyykkisen sairauden vuoksi ja jotka ovat kuntoutumisessaan siinä vaiheessa, että tuettu työskentely normaalilla työpaikalla on ajankohtaista.

Avotyö on mittatilauksena järjestettyä työtä, joka vastaa osatyökykyisen työntekijän suoriutumiskykyä ja muita edellytyksiä, sekä mahdollistaa yksilöllisesti mitoitetun tuen. Se on kuntoutuksellista työtoimintaa ja siitä maksetaan avotyöpalkkio.

Arviointi- ja valmennusjakso

Avotyötä edeltää avotyön arviointi- ja valmennusjakso (av- jakso). Jaksolla arvioidaan ja kartoitetaan asiakkaan toiminnallisia valmiuksia ja voimavaroja sekä työkykyisyyttä. Jaksoa voidaan käyttää myös työ- ja toimintakyvyn arviointijaksona, ilman tavoitetta avotyöhön siirtymistä.

Avotyön arviointi- ja valmennusjaksoille on jatkuvan haun periaate, eli uusi jakso järjestetään aina kun riittävä määrä hakijoita on kasassa.

Lisätietoa avotyötoiminnasta saat yksiköistämme:

Työtoimintayksikkö Tervapaja

Tehtaankatu 29

67100 Kokkola

Puh. 040 354 8116

paivajatyotoiminta@kpspy.fi

Päivätoimintayksikkö Koivutarha

Lopotinkatu 1

69100 Kannus

Puh. 040 486 4046

paivajatyotoiminta@kpspy.fi

Vastaava ohjaaja: Johanna Eskola

Päivätoimintayksikkö Vaskooli

Koulutie 33 A 4

69700 Veteli

Puh. 040 574 4595

paivajatyotoiminta@kpspy.fi

Vastaava ohjaaja: Mari Huusko