Neuropsykiatrinen ryhmävalmennus

Neuropsykiatrisen ryhmävalmennuksen tavoitteena on tiedon lisääminen neuropsykiatrisista häiriöistä, arjen hallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä vertaistuen toteutuminen. Ryhmävalmennus on suunnattu aikuisille, joilla on ADHD, ADD, Asperges tai niihin rinnastettavia neuropsykiatrisia haasteita.

Ryhmät ovat määräaikaisia, ja niihin voi hakeutua jatkuvasti. Käsiteltävät teemat valikoituvat ryhmäläisten toiveiden mukaan.

Ryhmiä on tarjolla Kokkolassa Kotipääskyssä ja Vetelissä Vaskoolissa.

Kotipääsky

Arminkatu 2, 67100 Kokkola
Puh: 040 534 2611
tervapaja.kotipaasky@kpspy.fi

Vaskooli

Koulutie 33 A 4, 69700 Veteli
Puh: 040 574 4595
/ 040 5111 896 vaskooli@kpspy.fi