Valmennuksen tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisuja asiakkaan kokemiin arjen haasteisiin ja löytää asiakkaan paras mahdollinen toimintakyky. Valmennuksessa etsitään ja löydetään toimintamalleja ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti: ei pelkästään poisteta ongelmia, vaan opetellaan elämään niistä huolimatta.

Keskeisiä toimintamenetelmiä ovat asiakkaan saaman diagnoosin ja sen merkityksen yhteinen tarkastelu, struktuurien rakentaminen arjen sujumisen tueksi sekä myönteisen minäkuvan rakentaminen.

Työmenetelmät ja tapaamiset

Työmenetelmät valitaan asetetun tavoitteen mukaan. Näitä voivat olla esimerkiksi aikataulujen tai impulssien hallinta, opiskelu, työvalmiuksien tukeminen tai arjen sujuvuuden tukeminen.

Valmennustapaamiset toteutetaan asiakkaan kanssa sovitussa paikassa esim. kotona, työpaikalla, harrastuksissa tai vastaanottotyyppisesti.

Neuropsykiatrista yksilövalmennusta tarjoamme koko Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella!

Kokkola

Onnentupa

Oravankatu 4 A 16-17

67800 Kokkola

puh. 040 512 7251

Vastaava ohjaaja 040 138 7778

Kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus 040 516 6225

onnentupa@kpspy.fi

Lestijokilaakso

Kuntouttava asumisyksikkö Keltasirkku

Hihnakankaantie 4

69150 Eskola

puh. 040 519 3538

keltasirkku@kpspy.fi

Perhonjokilaakso

Kuntouttava asumisyksikkö Puro

Purojankuja 4 D

69700 Veteli

puh. 0407753085

puro@kpspy.fi