Tuettu asuminen ja välivuokraus

Gneissi -Tuettu asuminen on tarkoitettu asiakkaille kuntoutumisen ja itsenäisen asumisen tueksi, vaihtoehtona palveluasumiselle asumisyksikössä. Tuetussa asumisessa asiakas asuu omassa vuokra- tai omistusasunnossaan ja saa räätälöidyn tuen omaan arkeensa. Palvelun tuottaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, on tarvittaessa apuna asunnon etsimisessä ja tarvittaessa toimii asunnon välivuokraajana. Näin asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet saada laadultaan ja sijainniltaan omaa vointiaan, kuntoutumistaan ja itsenäistymistään paremmin tukeva asunto.

Palvelun käynnistäminen:

Asiakkaan saama tuki:

Palvelun tavoite:

Toiminnan ja ajattelun viitekehyksenä on toipumisorientaatio. Sen keskeisenä tavoitteena on painottaa asiakkaan omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä.

Gneissi – Tuettu asuminen


Puh: 040 637 2725