Yhdistys vaikuttajana

MELLO ry toimii ideologiansa ja arvojensa mukaisesti kohderyhmiensä aseman parantamiseksi mm. seuraavin keinoin: