Yhdistys vaikuttajana

KPSPY ry toimii ideologiansa ja arvojensa mukaisesti kohderyhmiensä aseman parantamiseksi mm. seuraavin keinoin: